ติดต่อเรา

คุณต้องการการบริการฉุกเฉินหรือไม่?


การบริการของเรายังมีข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถให้การบริการสำหรับภาวะฉุกเฉินหรือให้บริการนอกเวลาทำการได้ (รวมไปถึงกรณีที่เกี่ยวกับ​คดีความ)​ หากสงสัยว่าภาวะของคุณอาจจำเป็นที่ต้องได้รับคำปรึกษาหรือการดูแลเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ของคุณ โปรดติดต่อสถานพยาบาลที่รองรับการบริการแบบฉุกเฉินทันที โดยคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ 


การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ 


ติดต่อทีมงานเพื่อรับข้อมูลด้านการบริการเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย
โทรหาเราที่. 02-227-0225 หรือ 093-263-9874 
หรือ ให้ข้อมูลของคุณไว้ในกล่องข้อความเพื่อให้ทีมงานของเราติดต่อกลับ

ขั้นตอนการรับบริการทางคลินิก


• หลังยืนยันนัดหมาย แนะนำให้ผู้เข้ารับบริการครั้งแรกมาถึงก่อนเวลานัด ประมาณ 20 นาทีเพื่อบันทึก​ข้อมูล​พื้นฐานและทำแบบประเมิน เพื่อประโยชน์​ของคุณก่อนเข้าพบผู้เชี่ยวชาญ​ (ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการรับบริการ - ​คุณสามารถสอบถามล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ได้)​​ หรือกรณีที่คุณไม่สะดวกมาก่อนเวลานัด สามารถ​ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารทางอีเมลล่วงหน้าได้ (เราจะเก็บข้อมูลของทุกคนเป็นความลับ)​ 
• เมื่อพบกันครั้งแรก คุณจะใช้เวลากับผู้เชี่ยวชาญประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นกับรูปแบบการให้บริการ เพื่อให้เราได้ให้เวลาทำความรู้จักและเข้าใจปัญหาของคุณ เจ้าหน้าที่ของเราจะแจ้งข้อมูลเรื่องระยะเวลาการบริการให้คุณทราบอีกครั้งก่อนคุณเข้ารับบริการ 
• หากเป็นการประเมิน​ครั้งแรก คุณอาจถูกถามคำถามหลากหลาย และบางส่วนดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่มาปรึกษา​ เพื่อให้คุณได้รับการประเมินที่รอบคอบ​และครบถ้วน​ คุณสามารถ​เลือกปฎิเส​ธการให้ข้อมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผยได้ โดยขอให้คุณ​พิจารณา​ถึงผลดี-ผลเสียต่อตัวคุณในระยะยาว
•สำหรับครั้งถัดไป (ถ้ามี) คุณจะรับทราบการนัดหมายและแจ้งเตือนล่วงหน้าจากทีมของเรา คุณจะใช้เวลาร่วมกับ เราแตกต่างกันไป แล้วแต่รูปแบบการรับบริการที่เหมาะสม ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า
• ข้อมูล​ทั้งหมดที่คุณให้จะเป็นความลับ และใช้เพื่อการดูแลรักษาเท่านั้น เรามีการบันทึกข้อมูลเพื่อความต่อเนื่องในการรักษา โดยผู้เชี่ยวชาญ​ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการรักษา​เท่านั้นที่มีสิทธิ​เข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะในส่วนที่จำเป็น  
• หากคุณต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูล ทางเราจำเป็นต้องได้รับเอกสารการอนุญาต​อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร​ 

โซล ไซเอนซ์ คลินิก

1535 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

soulscienceclinic@gmail.com

093-263-9874

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
16:30 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
10:00 -18:00 น.

บอกเราเกี่ยวกับความต้องการของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกปกปิด

ชื่อเต็ม
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.