นพ. ชวิน พรหมชัยวัฒนา

จิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่

ภาษา :

TH/EN

กำหนดการ :

วันอังคาร

11.00 - 14.00 น.

ชีวประวัติ :

More update

การศึกษา :

• แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรอบรมอาชีวศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความสนใจพิเศษ :

Counseling/Therapy:
• จิตบำบัดรายบุคคล


Mental Health Problems:
• วิตกกังวล
• อารมณ์ซึมเศร้า
• อารมณ์แปรปรวน
• แพนิค
• ภาวะการปรับตัวผิดปกติ

ความชำนาญพิเศษ :

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.