คุณ พรชนิต จำเนียรกาล

นักจิตวิทยาคลินิก

ภาษา :

TH/EN

กำหนดการ :

วันอังคาร

17.30 - 19.30 น.

วันเสาร์

15:30 - 19:30 น.

ชีวประวัติ :

คุณพรชนิตเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่เชื่อว่าเรื่องของสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับมนุษย์ การสนับสนุนและเยียวยาจิตใจ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวให้แข็งแรงจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้สังคมของเราเป็นที่ที่น่าอยู่มากขึ้น

การศึกษา :

• จิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประกาศนียบัตรสุขภาพจิต (พฤติกรรมบําบัดทางปัญญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจพิเศษ :

Counseling/Therapy:
• จิตบำบัดรายบุคคล
• จิตบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
• การบำบัดครอบครัว

Mental Health Problems:
• วิตกกังวล
• อารมณ์ซึมเศร้า
• อารมณ์แปรปรวน
• แพนิค
• ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
• ปัญหาสมาธิสั้น
• ปัญหาในการจัดการอารมณ์
• ปัญหาที่เกี่ยวกับทักษะสังคม
• ย้ำคิดย้ำทำ
• โรคที่มีอาการทางกายเป็นอาการแสดง
• ภาวะบาดแผลใจ

ความชำนาญพิเศษ :

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.