นพ. พลภัทร สิโรดม

จิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่,จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ภาษา :

TH/EN

กำหนดการ :

วันพุธ

17.00 - 20.00 น.

ชีวประวัติ :

What is normality? Behavioral manifestations that are normal in one context but not in another, depending on how the person is viewed by the society (as decribed by psychiatrist and historian George Mora, M.D.). I percieved that people often judge one another based on their own definition of normality. My favorite quote about what is normal or not came from a childhood TV show, the Addams Family, which the matriach Morticia Addams once said, “Normal is an illusion. What is normal for the spider is chaos for the fly.” Your experience and perspective in any given situation impacts how you approach or view a task.

การศึกษา :

• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจพิเศษ :

Counseling/Therapy:
• จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์


Mental Health Problems:
• วิตกกังวล
• อารมณ์ซึมเศร้า
• แพนิค
• จิตเภทและโรคจิตอื่นๆ
• ปัญหาจิตเวชในโรคทางกาย

ความชำนาญพิเศษ :

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.