คุณ วรภาดา วรธนัญชัย

จิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่,จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ,จิตเวชศาสตร์วัยรุ่น,จิตเวชศาสตร์เด็ก,ครอบครัวบำบัด

ภาษา :

TH/EN

กำหนดการ :

วันอังคาร

17.00 - 20.00 น.

วันพฤหัสบดี

15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์

17.30 - 20.00 น.

ชีวประวัติ :

ทุกคนคืองานศิลปะที่เล่าเรื่องชีวิตในแบบเฉพาะตัว

การศึกษา :

• ประกาศนียบัตร สาขาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปะเยอรมัน ประเทศเยอรมัน
• อนุปริญญา สาขาศิลปกรรมบำบัดสำหรับครอบครัว International Program of Art Therapy
• ปริญญาโท สาขา Art Psychodynamic Psychotherapy (Social, Therapeutic and Community Studies) Goldsmiths มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร

ความสนใจพิเศษ :

Counseling/Therapy:
• จิตบำบัดรายบุคคล
• จิตบำบัดแบบกลุ่ม
• จิตบำบัดแบบปรับสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลและเด็ก
• การบำบัดครอบครัว
• ศิลปะบำบัด

Mental Health Problems:
• วิตกกังวล
• อารมณ์ซึมเศร้า
• อารมณ์แปรปรวน
• ปัญหาเจ็บป่วยเนื่องจากความเครียด
• ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
• ปัญหาการกิน
• ปัญหาในการจัดการอารมณ์
• ปัญหาที่เกี่ยวกับทักษะสังคม
• ย้ำคิดย้ำทำ
• จิตเภทและโรคจิตอื่นๆ
• โรคที่มีอาการทางกายเป็นอาการแสดง
• ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
• ภาวะสมองเสื่อม

ความชำนาญพิเศษ :

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.