พญ. สิรินยา​ กฤษณา​มระ​

จิตเวชศาสตร์เด็ก,จิตเวชศาสตร์วัยรุ่น

ภาษา :

TH/EN

กำหนดการ :

วันพุธ

10.00 - 18.00 น.

วันเสาร์

10.00 - 18.00 น.

ชีวประวัติ :

More update

การศึกษา :

• จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจพิเศษ :

Counseling/Therapy:
• จิตบำบัดรายบุคคล
• จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์
• จิตบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม

Mental Health Problems:
• วิตกกังวล
• ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
• ปัญหาเจ็บป่วยเนื่องจากความเครียด
• ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
• ปัญหาสมาธิสั้น

ความชำนาญพิเศษ :

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.