นพ. สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข

จิตเวชศาสตร์เด็ก,จิตเวชศาสตร์วัยรุ่น,จิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่

ภาษา :

TH/EN

กำหนดการ :

วันอังคาร

15.00 - 19.00 น. (ออนไลน์)

ชีวประวัติ :

More update

การศึกษา :

More update

ความสนใจพิเศษ :

Counseling/Therapy:
• จิตบำบัดรายบุคคล

Mental Health Problems:
• ออทิสติก
• อารมณ์ซึมเศร้า
• ปัญหาสมาธิสั้น
• ปัญหาการเรียน
• ปัญหาการติดทางพฤติกรรม เช่น ติดเกม ติดคอมพิวเตอร์ การพนัน

ความชำนาญพิเศษ :

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.